BABILONIA

  • Raza Oldenburger Springpferd
  • Fecha Nacimiento 07.05.2004

HIJOS

ARGUMENTO(2009) – KLARISSA(2011) – KIT KAT(2012) ARGENTA(2013) – CAYETANA (2015) – COLBERT (2016) – KALOUBET(2017) – COME BACK (2019)

Baloubet du Rouet x Grannus x Follywise xx

Baloubet du Rouet

Galoubet A Alme
Viti
 Mesange du Rouet Starter
Badine
Loving Touch Grannus Graphit
Odessa
Linda Follywise xx
Velin